KÖZJEGYZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

A Budaörsön működő közjegyzői iroda illetékessége Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint területére terjed ki.

A közjegyzői eljárások során szüksége lesz személyi igazolványára vagy vezetői engedélyére vagy útlevelére és a lakcímkártyájára, cégek esetén a cégjegyzékszámra vagy adószámra.

Dr. Kárándy Boglárka budaörsi Közjegyzői Irodája

Okiratszerkesztési eljárások

Ügyleti okiratok

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • bérleti szerződés, valamint ez alapján tehető lakás vagy helyiség kiürítésére irányuló egyoldalú kötelezettségvállalás
 • hitel- és kölcsönszerződés, biztosítéki szerződések
  (pl. zálogszerződés, kezesi szerződés stb.), illetve ezekkel kapcsolatban teendő egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok
 • tartozáselismerő nyilatkozatok
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés
 • tartási, életjáradéki szerződés
 • végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, öröklésről lemondó szerződés
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés
 • hozzájárulás gyermek külföldre viteléhez
 • befogadó nyilatkozat
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 • élettársi nyilatkozatok, nyilatkozat asszisztált reprodukciós eljáráshoz
 • meghatalmazások

Tanúsítványok

 • másolathitelesítés
 • névaláírás-hitelesítés, aláírási címpéldány
 • okirat felmutatásának időpontjáról
 • nyilatkozat vagy értesítés közléséről
 • tanácskozásról és határozatról
 • egyéb jogi jelentőségű tényről (pl. versenytárgyalás, sorsolás, weboldal tartalmának tanúsítása)
 • váltó, csekk és más értékpapír óvásáról
 • közhitelességű nyilvántartás tartalmáról (pl. cégkivonat)
 • külföldi eljárás céljára tett peren kívüli eskü vagy fogadalom tételéről

Megőrzési ügyek

 • okirat átvétele megőrzés céljából
 • váltó, információhordozók átvétele
 • végrendelet letétbe vétele
 • pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése
 • közjegyző letéti (teljesítési letét)

Egyéb nemperes eljárások

 • Hagyatéki eljárás
 • Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)
 • Európai fizetési meghagyásos eljárás (EUFMH)
 • Végrehajtás elrendelése
 • Közjegyző előtti előzetes bizonyítás
 • Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban
 • Közjegyző előtti egyezségi eljárás
 • Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése
 • Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának (ENYER) vezetése
 • Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Elektronikus Nyilvántartásának (VSZNY) vezetése
 • Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY) vezetése (azonossági nyilatkozat megtétele tényének rögzítése, hitelbiztosítéki nyilatkozat – bejegyzés, törlés, módosítás, ezekhez való hozzájárulás – rögzítése)