Díjszabás

A közjegyző díja nem az ügyféllel való megállapodás tárgya, azt mindig jogszabály határozza meg.

  • Az ügyek jelentős része tekintetében a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet írja elő a közjegyzőt a tevékenységéért megillető díj és költségtérítés mértékét.
  • A fizetési meghagyásos eljárások esetében fizetendő díjat a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 42.-46.§-a szabályozza.
  • A végrehajtási eljárás díjtételeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rögzíti.
Dr. Kárándy Boglárka Közjegyzői Irodája

Irodánkban a közjegyzői díjat készpénzben, illetve bankkártyával is teljesítheti.